182 بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتي نما و سه متغير اصلي آن 8 صفحه فایل ورد

در نما مسائل بسيار مهمي از نظر فضاي معماري تحقق مييابند: رابطة فيزيكي و بصري بيرون و درون و رابطة جنبة ايستا و متحرك ساختمان. يعني فرم و كاربري. حجم اگر چه سه بعدي است، داراي فرمي خارجي است كه توسط سطوح بيان ميشود. نما در توصيفي كلي از همين سطوح تشكي182 بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتي نما و سه متغير اصلي آن 8 صفحه فایل ورد|1529879|jpw|182 بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتی نما و سه متغیر اصلی آن 8 صفحه فایل ورد
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد 182 بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتي نما و سه متغير اصلي آن 8 صفحه فایل ورد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در نما مسائل بسيار مهمي از نظر فضاي معماري تحقق مي‌يابند: رابطة فيزيكي و بصري بيرون و درون و رابطة جنبة ايستا و متحرك ساختمان. يعني فرم و كاربري. حجم اگر چه سه بعدي است، داراي فرمي خارجي است كه توسط سطوح بيان مي‌شود. نما در توصيفي كلي از همين سطوح تشكيل شده است.

فارغ از مباحث نظري، در عمل نماي ساختمان از مقولة نماي ترسيمي در فرايند طراحي ساختمان جدا نيست. حجم ساختمان در عمل بيشتر از طريق پلان و نما، كه مقوله‌اي سطحي هستند . نمايش داده مي‌شود. تأثير فرايند بر محصول، كه در هر زمينه‌اي از توليدات بشر اتفاق مي‌افتد، يكي از مواردي است كه باعث عدم كارايي نماي سنتي در معماري امروز شده است. معماريهاي نو به صورت كاملاً سه ‌بعدي طراحي و ارائه مي‌شوند و اين مقوله باعث شده است كه نما به عنوان عنصري سطحي تحت‌الشعاع قرار گيرد. اگر چه در ميان معماران پيشرو امروز عده‌اي همچنان به نقش لفاف بيروني ساختمان، به عنوان يك عنصر مهم معماري. اعتقاد دارند و در اين زمينه تجربيات جالبي را نيز انجام داده‌اند، به نظر مي‌رسد مفهوم سنتي نما در حال دگرگوني است و مفهوم پوسته، كه ابعادي وسيع‌تر دارد، به تدريج جايگزين آن مي‌شود.

از مباحث جديد و پيشرفتة مربوط به نما كه بگذريم در فعاليت روزمرة معماري و ساخت‌وساز شهري نما مقوله‌اي متناقض است. مي‌دانيم ساختمان ذاتاً سه بعدي است و در طراحي كامپيوتري يا ماكت نيز به صورت حجم در تمامي ابعاد آن ديده مي‌شود، اما در تماس واقعي و از نزديك با ساختمان هر بار فقط يك يا دو نما به صورت كامل ديده مي‌شوند. ساختمانهاي متداول امروزي يك نماي مهم و مشخص به سوي خيابان دارند، ولي بقية نماها عموماً كمتر كار شده‌اند. نخستين شناخت و برخورد افراد با بنا از طريق نماي اصلي صورت مي‌گيرد

در تمامي دوره‌هاي تاريخ ابزار ترسيم و روش طراحي تأثيرات مهمي را بر ساختار فضايي معماري به جا گذاشته‌اند و ابزار و ايده همواره از يكديگر تفكيك‌ناپذير بوده‌اند. در معماري رايج جهان، طراحي براساس پلان و نما ـ در حالي كه اولي ماهيتاً كاربردي ـ فني و دومي صرفاً زيباشناسي است ـ فضاهايي از توليد كرده است كه تركيب‌بندي ازنوع دياگرامي ـ كاربردي دارند. نما عنصري جداگانه است كه در فرايند طراحي در جدال با پلان قرار مي‌گيرد

طراحي نما در بسياري از معماريهاي تاريخي به گونه‌اي جدي مطرح بوده است و از اين جهت نگاه كردن به معماري از اين زوايه مشكل‌ساز نبوده است. در دورة نئوكلاسيك و حتي بعضاً باروك، معمار مي‌توانست قبل از انديشيدن به فضاي معماري، نماي آن را ترسيم و به كارفرما ارائه كند. براي كارفرمايي كه اثري را به معمار سفارش مي‌داد، نكتة مهم نماي ساختمان بود. آرايش نما، به دليل دو بعدي بودن، تقارن ريتم و بهره‌گيري از الگوهاي آشنا، به صورت هميشگي در ذهن بيننده حك مي‌شد.

بررسي تناسبات و روابط هندسي در معماري تاريخي ايراني نشان‌دهندة اين واقعيت است كه معماران ايراني نماي ابنية مهم را مورد توجه قرار داده و به دقت طراحي كرده‌اند.

در هر حال نما، به مفهوم سنتي آن. خصوصياتي دارد كه امروزه به شدت مورد حمله قرار گرفته است. اين خصوصيات به شرح زير هستند:

ـ تشكيل شدن از اجزاء معني‌دار

ـ جزئي از نماي شهري بودن

ـ مورد تأكيد قرار دادن يك جهت مشخصمطالب دیگر:
📒پاورپوینت درباره استرس شغلی📒پاورپوینت درباره استفاده از عدد در معماري📒پاورپوینت درباره استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت،بهسازی و تقویت سازه ها📒تحقیق درباره نظریه برخورد 📒تحقیق درباره نفت و زغال سنگ📒تحقیق درباره نقدي بر كاراكترهاي فيلم حكــــــم 📒تحقیق درباره نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي در شكل گيري اندامهاي گياهي📒تحقیق درباره نقش آب در امور تشريعي و معنوي📒تحقیق درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی📒تحقیق درباره نقش سطوح اخلاقي در تصميمات سازماني📒تحقیق درباره نقش مالچ ها در زراعت ديم 📒پاورپوینت درباره سرطان پوست📒پاورپوینت درباره سريهاى طيف هيدروژن📒پاورپوینت درباره سوء رفتار با زنان📒پاورپوینت درباره سیری در نظریات و جریانات فرهنگی📒پاورپوینت درباره شاخصهاي بهداشتي ذيج حياتي📒پاورپوینت درباره شبه پتانسيل فوق هموار📒پاورپوینت درباره شكست الكتريكي در عايقها📒پاورپوینت درباره شل کننده های عضلات اسکلتی📒پاورپوینت درباره صدا و ویبره📒پاورپوینت درباره شیوع مشکلات روانی، خانوادگی و اجتماعی و بیماری ایدز📒پاورپوینت درباره شهر و آموزش📒پاورپوینت درباره شناخت کشورهای مشترک المنافع (CIS) و راههای توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی📒پاورپوینت درباره اعداد مقدس📒پاورپوینت درباره (بچه حیوان)Baby animal